Rotary’nin amacı günlük yaşamda değerli girişi  mlerin temeli sayılan anahtar sözcük “Hizmet İdeali” kavramında yatar. Bu ideal, kişinin tüm yaşamında başkalarına karşı düşünceli ve yardıma hazır davranış olarak özetlenebilir.

Rotaryenler, Rotary’nin ana amaçları olan dört hizmet alanında hizmet verirler. Bu alanlar şunlardır; Kulüp Hizmetleri, Meslek Hizmetleri, Toplum Hizmetleri, Uluslararası Hizmetler.

 

Kulüp Hizmetleri

Kulüp HizmetleriÜyelerin Rotary hakkında eğitildiği ve kulüp komitelerini başarılı kılmak için yapılan tüm çalışmaları kapsar. Tanışıklığın bir hizmet fırsatı olarak geliştirilmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.

 

Meslek Hizmetleri

Meslek HizmetleriÜyelerin Rotary idealini kendi meslek ya da işleriyle birleştirdiği hizmetleri kapsar. Rotaryen’in kendi işini ve mesleğini, topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesini sağlamak.

 

Toplum Hizmetleri

Toplum HizmetleriToplum yaşamını, kalitesini yüceltmek için her Rotary kulübünün bulunduğu yöreye yaptığı hizmetler dizisini kapsar.  Rotary’ye bir umut kaynağı olarak bakan kişilere hizmet sağlamak.

 

Uluslararası Hizmetler

Uluslararası HizmetlerRotaryenlerin uluslararası anlayış iyi niyet ve barışı geliştirmek amacıyla yaptıkları çeşitli program ve faaliyetleri kapsar. Hizmet İdealinde birleşmiş iş ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle uluslar arası anlayışın, iyi niyet ve barışın geliştirilmesi gibi konulara katkı sağlamak.

Tüm Rotaryenler dörtlü öz denetim kuralıyla çalışır dolayısıyla hizmetlerin amacı bu doğrultuda ele alınır.

“Düşündüğümüz, söylediğimiz veya yaptığımız şeyler:

1) GERÇEĞE UYGUN MU?
2) İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN ADİL Mİ?
3) İYİ NİYET VE DAHA İYİ DOSTLUKLAR SAĞLAYACAK MI?
4) İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN YARARLI MI?”