1976 yılında Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu, Rotary’nin temel esaslarının tam bir tanımını yaptırmak ister. Bunun üzerine, o sırada Rotary’de halkla ilişkiler komitesinde görevli üç kişilik bir guruptan Rotary’yi tek bir cümle ile tanımlamaları istenir. Çeşitli taslaklar üzerinde yapılan çalışmalar sonunda aşağıda yazılı olan tanımlama ortaya çıkar.

“Yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak, bütün mesleklerde yüksek ahlak standartlarını teşvik etmek ve insanlığa hizmet vermek amacıyla bir araya gelen iş ve meslek sahibi kişilerin dünya çapında örgütlendiği bir hizmet kuruluşudur.”

Sloganı ABD Minnesota Eyaleti’nin Minneapolis şehri Rotary Kulübü başkanı Ben Collinsise’nin “Kendin Değil Hizmet Önemlidir” cümlesi ile ana felsefeyi kısaca özetlemiştir. 1950 yılında Detroit şehrinde yapılan Rotary Konvansiyonu’nda biraz değiştirilerek “Kendinden Önce Hizmet” cümlesi Rotary’nin resmi sloganları olarak kabul edildi. 1989 yılı Yasama Konseyi’nde “Kendinden Önce Hizmet” sloganı gönüllü hizmet amacını en veciz şekilde ifade ettiği için Rotary’nin ana resmi sloganı olarak kabul edilip onaylandı.